Tin trong nước và quốc tế

Bộ tài chính công khai Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2017

09/05/2017
Mới đây (ngày 5/5/2017), bộ Tài chính vừa công khai báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2017 trên Cổng TTĐT của bộ. Chi tiết xem tại: http://www.mof.gov.vn/webcen…/…/btc/r/lvtc/slnsnn/bcnsnndccd

Nghị định số 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm

03/05/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập các kế hoạch này.

Nghị định 31/2017/NĐ-CP về "Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê c

26/04/2017
Nghị định 31/2017/NĐ-CP chính phủ ban hành ngày 23/3 vừa qua nhằm thay thế cho nghị định 73/2003/NĐ-CP về ban hành "Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm”

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

20/03/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước.

Sửa đổi Luật Quản lý nợ công: Không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công

03/03/2017
Chính phủ thống nhất phạm vi nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, không bao gồm nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các DN thuộc các thành phần kinh tế.

Bộ trưởng Y tế bị “truy” vì Quỹ Bảo hiểm y tế thâm hụt 5.000 tỷ đồng

02/03/2017
Hàng chục năm qua, Quỹ Bảo hiểm y tế luôn kết dư lớn nhưng “gió đổi chiều” khi 2016, quỹ đã bội chi hơn 5.000 tỷ đồng. Phải chăng thông tuyến dẫn tới bội chi BHYT?