Loading...
Tọa đàm chuyên đề: “Một số thực hành tốt trong Công khai Ngân sách địa phương và Hàm ý chính sách”

Tọa đàm chuyên đề: “Một số thực hành tốt trong Công khai...

Ngày 29/8/2023, Tọa đàm chuyên đề: “Một số thực hành tốt trong Công khai Ngân...

Công bố chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam năm 2021

Công bố chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam năm 2021

Sáng nay, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã tổ chức sự kiện...

Giới thiệu OBI

Giới thiệu OBI

Khảo sát công khai ngân sách (OBI) là khảo sát duy nhất trên thế giới đánh giá độc...

Giới thiệu MOBI

Giới thiệu MOBI

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) được thực hiện...

Giới thiệu POBI

Giới thiệu POBI

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam...

Đăng ký thông tin