Loading...

Sáng nay (ngày 26/8/2020), Bộ Tài chính tổ chức buổi Lễ khai trương Cổng công khai ngân sách nhà nước (https://ckns.mof.gov.vn)

Cổng công khai NSNN của Bộ Tài chính có 4 chức năng cơ bản: Chức năng tiếp nhận báo cáo;  chức năng tra cứu và khai thác báo cáo; chức năng giám sát hoạt động công khai NSNN; chức năng công khai dữ liệu e-GDDS.

Đến nay 63/63 địa phương thực hiện gửi báo cáo theo hình thức nhập trực tiếp trên Hệ thống công khai NSNN. Toàn bộ mảng dữ liệu của Bộ Tài chính (nợ công, NSNN, chứng khoán) đều được đưa lên Cổng công khai NSNN, đã thực hiện kết xuất đường link và đã thông báo cho Tổng cục Thống kê, IMF.

Cổng Công khai NSNN sau khi đi vào hoạt động và khai thác sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động tài chính NSNN nói chung và công khai ngân sách nói riêng.

Cổng Công khai NSNN được xây dựng trên cơ sở tham khảo các mô hình tiên tiến trên thế giới và yêu cầu về công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc cam kết thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Đối với Bộ Tài chính, Cổng sẽ giúp quá trình tổng hợp báo cáo công khai ngân sách được thực hiện nhanh và chính xác hơn. Đây còn là công cụ cho phép giám sát quá trình thực hiện công khai của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, công tác báo cáo công khai ngân sách sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Còn đối với người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước, đây là một kênh truyền thông cung cấp dữ liệu, thông tin cần thiết để giúp họ nắm bắt các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách quốc gia, qua đó thể hiện sự quan tâm và tăng cường sự giám sát của xã hội. Nhờ đó, sẽ góp phần cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách quốc gia, công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương và công khai ngân sách địa phương.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-08-26/chinh-thuc-van-hanh-cong-cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc-91470.aspx

Đăng ký thông tin