Loading...

Chiều qua, ngày 26/10/2020, “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” đã được công khai trên website Bộ Tài chính.

Báo cáo cung cấp những thông tin về tình hình thực hiện NSNN năm 2020 và Dự toán thu chi NSNN năm 2021.

Trước khi các đại biểu Quốc hội “bấm nút” biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2021 (vào chiều Thứ 5, ngày 12/11/2020), các tổ chức, các nhân có thể tham gia đóng góp ý kiến, hoặc gửi câu hỏi liên quan tới nội dung báo cáo trực tiếp tới Bộ Tài chính (Vụ NSNN).

 

Link download Dự thảo dự toán NSNN 2021

Đăng ký thông tin