Loading...

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự buổi “Công bố trực tuyến chỉ số Công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương MOBI 2020”

Thời gian: 9:00 –11:05, Thứ Tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát trực tiếp tại: https://www.facebook.com/ngansachvietnam 

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) là khảo sát độc lập đầu tiên tại Việt Nam đánh giá mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương. MOBI là công cụ giúp các Bộ, cơ quan Trung ương có thể tham chiếu và đo mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015, giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách của các Bộ và cơ quan Trung ương thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách.

Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số MOBI được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Khảo sát MOBI 2020 do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP)chủ trì, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) thực hiện.

Buổi công bố có sự tham gia của các chuyên gia, khách mời: 

  • TS. Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  • TS. Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân sách, Ủy ban Tài chính Ngân sách, Văn phòng Quốc hội
  • Bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý cấp cao Chương trình Quản trị tốt, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam
  • TS. Ngô Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)
  • PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Chuyên gia Tài chính công
  • TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS)

Thông tin chi tiết thư mời xem tại đây 

Quý vị quan tâm và mong muốn đặt câu hỏi cho các chuyên gia và nhóm nghiên cứu, xin vui lòng gửi câu hỏi theo LINK.  

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm theo dõi. 

Đăng ký thông tin