Loading...

Website www.ngansachvietnam.net là trang web chính thức của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP).

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) được thành lập năm 2014 với sự hỗ trợ từ tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Mục tiêu của BTAP là tìm kiếm, thử nghiệm và thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp hiệu quả hướng tới công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước tại Việt Nam, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực vì sự phát triển của đất nước. Các thành viên chủ chốt của Liên minh BTAP hiện nay gồm: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Trung tâm Hành động vì sự Phát triển cộng đồng (ACDC), Trung tâm Nâng Cao Năng Lực Cộng Đồng (CECEM), Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho Phụ nữ (CEPEW), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). Ở cấp địa phương, BTAP hiện có 3 đối tác gồm HĐND tỉnh Quảng Trị, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình.

Website www.ngansachvietnam.net được xây dựng và duy trì nhằm mục đích chia sẻ, cập nhật thông tin về những kết quả hoạt động của BTAP nói chung, các thành viên BTAP trong lĩnh vực minh bạch ngân sách nói riêng. Website sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin mới nhất về tình hình công khai, minh bạch ngân sách các cấp tại Việt Nam, những câu chuyện giám sát ngân sách nhà nước bởi cộng đồng, những sáng kiến và thực hành tốt trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức Đối tác ngân sách quốc tế IBP (giai đoạn 2013-2014), Liên minh Châu Âu EU và tổ chức Oxfam tại Việt Nam (giai đoạn 2015-2020) đã hỗ trợ tài chính để chúng tôi xây dựng và phát triển trang thông tin này.

Nội dung website do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), tổ chức điều phối của Liên minh quản lý, và không phản ánh quan điểm của nhà tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào.

 

*Các tổ chức thành viên Liên minh BTAP:

     

 

 

*Đối tác địa phương:

 

 

*Đơn vị tài trợ:

        

Đăng ký thông tin