Loading...
Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 2015, ngày 22/10/2021, Bộ Tài...

TỌA ĐÀM: GÓP Ý DỰ THẢO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 – KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI

TỌA ĐÀM: GÓP Ý DỰ THẢO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 – KHẢ...

Ngày 5/11/2021, toạ đàm “Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 – Khả năng đáp...

Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam năm 2020

Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại...

Kết quả chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2020 (MOBI 2020) đã...

GIẢM XẾP HẠNG MOBI 2020 VÌ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TẠI THỜI ĐIỂM KHẢO SÁT, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LÊN TIẾNG

GIẢM XẾP HẠNG MOBI 2020 VÌ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TẠI THỜI ĐIỂM KHẢO...

Từ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan trung...

BUỔI CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH BỘ VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (MOBI) 2020

BUỔI CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH BỘ VÀ CƠ QUAN...

Sáng ngày 16/6/2021, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh...

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (MOBI) NĂM 2020

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN...

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự...

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020: Vẫn còn dư địa cải thiện

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020: Vẫn còn dư địa...

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) phối hợp cùng...

Hội thảo công bố trực tuyến “Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh POBI 2020”

Hội thảo công bố trực tuyến “Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh...

Sáng 3.6/2021, Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Trung tâm Phát triển và Hội...

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: CÔNG BỐ CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TỈNH (POBI) 2020

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: CÔNG BỐ CHỈ SỐ CÔNG KHAI...

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự...

Quỹ sáng kiến 2021

Quỹ sáng kiến 2021

Quỹ sáng kiến mang tên “Ngân sách thanh niên 2021” với chủ đề tập trung và xoay...

Talk show: “Ngân sách thanh niên – Youth Budget”

Talk show: “Ngân sách thanh niên – Youth Budget”

Vào ngày 14/4 tại đại học Hà Nội, trong buổi học cuối môn học “Hành chính...

Quản lý thuế đối với người sáng tạo nội dung trên youtube (Youtuber)

Quản lý thuế đối với người sáng tạo nội dung trên youtube (Youtuber)...

Trong vòng mấy năm trở lại đây, hoạt động thương mại điện tử phát triển rất...

Đăng ký thông tin