Loading...
Khái niệm mới: Nền kinh tế giám sát

Khái niệm mới: Nền kinh tế giám sát

Nền kinh tế giám sát là một khái niệm mới và sẽ tác động mạnh đến cả khía...

CÔNG KHAI DỰ THẢO DỰ TOÁN NSNN TRÌNH QUỐC HỘI NĂM 2021

CÔNG KHAI DỰ THẢO DỰ TOÁN NSNN TRÌNH QUỐC HỘI NĂM 2021

Chiều qua, ngày 26/10/2020, “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021...

Công khai kết quả kiểm toán trên website KTNN

Công khai kết quả kiểm toán trên website KTNN

Báo cáo kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận khuyến nghị của kiểm toán...

Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước

Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước

Sáng nay (ngày 26/8/2020), Bộ Tài chính tổ chức buổi Lễ khai trương Cổng công khai...

Sửa đổi Luật Quản lý nợ công: Không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công

Sửa đổi Luật Quản lý nợ công: Không tính nợ của doanh nghiệp...

Chính phủ thống nhất phạm vi nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ...

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Chính...

Nghị định 31/2017/NĐ-CP về “Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê c

Nghị định 31/2017/NĐ-CP về “Quy chế lập, thẩm tra, quyết định...

  Nghị định 31/2017/NĐ-CP chính phủ ban hành ngày 23/3 vừa qua nhằm thay thế cho...

Không thể cứ mãi quay lưng với cái mới

Không thể cứ mãi quay lưng với cái mới

Trong khi Chính phủ liên tục hô hào tinh thần kiến tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, đón...

Quốc hội nên “đóng cửa” hay “mở cửa” với báo chí?

Quốc hội nên “đóng cửa” hay “mở cửa” với báo chí?

Ngày 11/7, khi các phóng viên đến nghị trường mới biết chỉ được tham dự khoảng...

Đăng ký thông tin