Loading...
THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (MOBI) NĂM 2020

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN...

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự...

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: CÔNG BỐ CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TỈNH (POBI) 2020

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: CÔNG BỐ CHỈ SỐ CÔNG KHAI...

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự...

Quản lý thuế đối với người sáng tạo nội dung trên youtube (Youtuber)

Quản lý thuế đối với người sáng tạo nội dung trên youtube (Youtuber)...

Trong vòng mấy năm trở lại đây, hoạt động thương mại điện tử phát triển rất...

Hiện tượng “lan đột biến” và chuyện ngành Thuế

Hiện tượng “lan đột biến” và chuyện ngành Thuế

Hiện tượng “lan đột biến” và chuyện ngành Thuế Chuyện mua bán những giò lan...

Thuận lợi và thách thức khi triển khai Mobile Money tại Việt Nam

Thuận lợi và thách thức khi triển khai Mobile Money tại Việt Nam

Mobile Money hay Tiền di động là dịch vụ cho phép dùng tài khoản viễn thông để thanh...

Sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác, trao đổi với người dân

Sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác, trao đổi với...

Sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác, trao đổi với người dân đang...

Khái niệm mới: Nền kinh tế giám sát

Khái niệm mới: Nền kinh tế giám sát

Nền kinh tế giám sát là một khái niệm mới và sẽ tác động mạnh đến cả khía...

CÔNG KHAI DỰ THẢO DỰ TOÁN NSNN TRÌNH QUỐC HỘI NĂM 2021

CÔNG KHAI DỰ THẢO DỰ TOÁN NSNN TRÌNH QUỐC HỘI NĂM 2021

Chiều qua, ngày 26/10/2020, “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021...

Công khai kết quả kiểm toán trên website KTNN

Công khai kết quả kiểm toán trên website KTNN

Báo cáo kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận khuyến nghị của kiểm toán...

Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước

Chính thức vận hành Cổng công khai ngân sách nhà nước

Sáng nay (ngày 26/8/2020), Bộ Tài chính tổ chức buổi Lễ khai trương Cổng công khai...

Sửa đổi Luật Quản lý nợ công: Không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công

Sửa đổi Luật Quản lý nợ công: Không tính nợ của doanh nghiệp...

Chính phủ thống nhất phạm vi nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ...

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Chính...

Đăng ký thông tin