Loading...

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 2015, ngày 22/10/2021, Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội” (hay còn gọi là Dự thảo Dự toán NSNN năm 2022), đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo .

Dưới sự chủ trì của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đã phối hợp tổ chức xây dựng bản Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán NSNN năm 2022. Nội dung của bản khuyến nghị này được tổng hợp dựa trên ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội, thanh niên, người lao động, chuyên gia và các cơ quan truyền thông về Dự thảo Dự toán NSNN năm 2022. Nội dung bản đóng góp ý kiến gồm 3 phần. Phần 1 nhìn nhận những điểm tích cực của bản Dự thảo. Phần 2 đưa ra một số nội dung cần lưu ý. Phần 3 tập trung góp ý về chi ngân sách cho an sinh xã hội, mà nhóm tác giả đánh giá là một nhiệm vụ đặc biệt của NSNN 2022.

Chúng tôi hy vọng Tài liệu này sẽ giúp các Đại biểu Quốc hội có thêm thông tin trong quá trình thảo luận và quyết định Dự toán NSNN năm 2022.

Nội dung chi tiết khuyến nghị xem tại đây

Đăng ký thông tin