Loading...
Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Khuyến nghị về Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 2015, ngày 22/10/2021, Bộ Tài...

Sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác, trao đổi với người dân

Sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác, trao đổi với...

Sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác, trao đổi với người dân đang...

Giám sát công khai minh bạch và ATVSTP trong thực hiện bữa ăn bán trú cho trẻ tại Trường mầm non Hoa Mai, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Giám sát công khai minh bạch và ATVSTP trong thực hiện bữa ăn bán trú...

Năm 2020, Nhóm cộng đồng phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện giám sát công khai...

Khuyến nghị cho Dự thảo Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

Khuyến nghị cho Dự thảo Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

Lập và thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 chịu ảnh hưởng từ tác động của...

Tọa đàm “Ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới”

Tọa đàm “Ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường...

Thực hiện quy định của Luật NSNN 2015, chiều 26/10/2020 (5 ngày làm việc kể từ ngày...

Tìm hiểu về NSNN

Tìm hiểu về NSNN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing nice postư The great explorer of the truth, the master-build...

Ý kiến góp ý về Dự thảo dự toán NSNN năm 2019

Ý kiến góp ý về Dự thảo dự toán NSNN năm 2019

Dư thảo dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 được Bộ Tài chính...

Đăng ký thông tin