Loading...
10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay 2017

10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay 2017

Xem tại: 10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay 2018

Tóm tắt báo cáo OBI Việt Nam 2017

Tóm tắt báo cáo OBI Việt Nam 2017

Download: Tóm tắt báo cáo OBI Việt Nam 2017

Kết quả xếp hạng chỉ số POBI 2017

Kết quả xếp hạng chỉ số POBI 2017

Download: Xếp hạng chỉ số POBI 2017

Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân 2018

Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân 2018

Xem Báo cáo Ngân sách dành cho nhà nước dành cho công dân 2018 tại: Báo cáo Ngân sách...

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)...

Click here to download Bản Khuyến nghị chính sách: Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật...

Ngân sách Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Ngân sách Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Click here to download: NSNN cua dan – do dan – vi dan

Tờ gấp: Hỗ trợ quản trị địa phương tốt hướng tới xoá đói giảm nghèo bên vững tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

Tờ gấp: Hỗ trợ quản trị địa phương tốt hướng tới xoá đói...

Click here to download part 1 Click here to download part 2

LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016- 2020_ TỈNH QUẢNG TRỊ 2015

LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016- 2020_ TỈNH...

Tài liệu này trình bày chi tiết về nội dung các tiêu chí, quy trình lựa chọn, đánh...

Đăng ký thông tin