Loading...

Lập và thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 chịu ảnh hưởng từ tác động của đại dịch Covid-19 và mưa bão tại miền Trung năm 2020. Trong bối cảnh “bình thường mới” như vậy, câu hỏi được đặt ra là việc lập và thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 sẽ làm thế nào giải quyết được bài toán “mục tiêu kép” – vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Một nhiệm vụ quan trọng không kém là nhìn nhận thẳng thắn và giải quyết các thách thức về môi trường – biến đổi khí hậu và các vấn đề về an sinh xã hội vốn hiện hữu lâu nay, đã trở nên cấp thiết hơn từ đại dịch Covid-19 và mưa lũ tại miền Trung.

Nhằm mục tiêu góp ý về Dự thảo Dự toán NSNN năm 2021 trong bối cảnh “bình thường mới”, Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) đã tổ chức các chuỗi sự kiện nhằm thúc đẩy người dân, các chuyên gia và các cơ quan báo chí tham gia góp ý cho Dự thảo dự toán NSNN năm 2021.

Một bản khuyến nghị đã được xây dựng từ việc tổng hợp các ý kiến góp ý của người dân, chuyên gia về Dự thảo Dự toán NSNN năm 2021. Khuyến nghị đã được BTAP gửi tới các đại biểu Quốc hội và Bộ Tài chính (qua email).

Chúng tôi hy vọng rằng Tài liệu này sẽ là công cụ tham chiếu hữu ích cho các ĐBQH và Bộ Tài chính trong quá trình thảo luận và quyết định Dự toán NSNN năm 2021 cũng như các năm tiếp theo.

 

Chi tiết nội dung khuyến nghị xem tại đây.

Đăng ký thông tin