Loading...

Tài liệu tổng hợp 100 câu hỏi và câu trả lời xoay quanh chủ đề ngân sách nhà nước. Nội dung các câu hỏi gồm:

I. Hiểu chung về ngân sách Việt Nam

II. Chu trình ngân sách và quản lý ngân sách nhà nước

III. Thuế và ngân sách nhà nước

IV. Vai trò và quyền của người dân đối với ngân sách nhà nước

V. Công khai inh vạch ngân sách nhà nước

 

100 cau hoi dap ve NSNN

Đăng ký thông tin