Loading...

Năm 2020, nhóm cộng đồng khóm A Rồng đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo”. Đây là một chính sách nhằm góp phần nâng cao đời sống cho bà con nhân dân tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt với người dân ở thị trấn Krông Klang – một thị trấn huyện lỵ miền núi của huyện Đakrông, nơi mà nhân dân chủ yếu làm buôn bán nhỏ và sản xuất nông nghiệp. Hiện nay số hộ nghèo trên toàn thị trấn là 237 hộ, chỉ riêng khóm A Rồng đã có 72 hộ. 

Thực tiễn triển khai chính sách còn bộc lộ một số điểm bất cập và hạn chế khiến người dân băn khoăn. Vì vậy, nhóm cộng đồng khóm A Rồng, Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã triển khai giám sát chương trình này. 

Trong quá trình đánh giá, nhóm cộng đồng A Rồng đã chỉ ra những điểm hạn chế của việc thực hiện chính sách.

  • Một số hộ dân vẫn chưa tiếp cận tốt các nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là các chính sách, các hạng mục hỗ trợ như thế nào. Một số hộ dân chỉ nhận, chứ không rõ nguồn hỗ trợ, không rõ về mức hỗ trợ mình được nhận. UBND thị trấn đã giải thích nguyên nhân là do một số người dân không tham gia họp thôn đặc biệt là các cuộc họp bình xét hộ hưởng lợi nên việc nắm bắt thông tin chưa kịp thời.
  • Trong quá trình chọn, bình xét hộ hưởng lợi tại các khóm luôn được sự thống nhất của BQL khóm và các hộ dân tham gia họp, tuy nhiên do số hộ hưởng lợi ít trong khi số hộ nghèo thuộc diện chính sách thì nhiều, các hộ tham gia họp không thống nhất trong việc chọn hộ ưu tiên nên phải tiến hành bốc thăm, dẫn đến trường hợp được chọn chưa thực sự khó khăn hơn các hộ còn lại.
  • Việc lựa chọn mô hình còn nhiều bất cập, chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân nên hiệu quả mang lại chưa cao, đồng thời ý thức chấp hành của các hộ tham gia mô hình trong việc tuân theo các chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật của UBND thị trấn còn hạn chế, do vậy các mô hình đã triển khai trên địa bàn thị trấn đã thất bại. 
  • Có một số mô hình do quá trình chăm sóc chưa kỹ nên không phát huy hiệu quả. Ngoài ra, việc cấp phát con giống còn chưa phù hợp với thời tiết, mùa vụ và chất lượng con giống được cấp không đạt tiêu chuẩn dẫn đến việc con giống phát triển không tốt. Trước vấn đề này, chính quyền địa phương cũng đã cố gắng khắc phục bằng cách đề xuất với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian phân bổ, cấp cây con giống. 
  • Khi cấp giống không công khai giá cả cho người dân biết, sau khi cấp giống, BQL khóm chưa thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện mô hình nên đã xảy ra tình trạng con giống bị bán hoặc làm thịt phục vụ nhu cầu của gia đình. UBND thị trấn cũng đã ghi nhận vấn đề về việc giám sát lỏng lẻo của BQL khóm sau khi cấp phát con giống cho người dân dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực. Đây là vấn đề nan giải mà thị trấn đã cố gắng đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các mô hình trong thời gian tới.

Sau khi ghi nhận và giải trình cho những vấn đề bất cập của việc thực hiện chính sách, dưới đây là các cam kết do UBND thị trấn đưa ra:

UBND thị trấn cam kết chỉ đạo BQL các khóm thông báo về chương trình hỗ trợ, lựa chọn hộ hưởng lợi, lựa chọn mô hình một cách minh bạch dân chủ, rộng rãi cho người dân, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ Thú y tham gia tốt vào công tác khám chữa bệnh cho vật nuôi, cây trồng khi có dấu hiệu phát bệnh. Ngoài ra, UBND thị trấn sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc giao nhận, chăm sóc sau khi người dân nhận mô hình. 

 

 

 

 

Đăng ký thông tin