Loading...

Năm 2020, Nhóm cộng đồng phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện giám sát công khai minh bạch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong thực hiện bữa ăn bán trú cho trẻ tại Trường mầm non Hoa Mai. Vấn đề bữa ăn bán trú được nhiều phụ huynh có con em học tại Trường mầm non Hoa Mai, phường 3 thị xã Quảng Trị Đối quan tâm, nhất là sau Covid 19, các cháu nghỉ học dài ngày trở lại trường và ăn bán trú tại trường hàng ngày.

Một số phát hiện chính

  • Vị trí của bếp ăn ở tầng 2 nên việc công khai thực đơn ăn cho trẻ ở nhà bếp chỉ ở tầng 2 là chưa phù hợp, thuận tiện cho phụ huynh theo dõi.
  • Chất lượng bữa ăn bán trú của trường được đa số phụ huynh có con theo học ở nhà trường đều đánh giá tốt và tin tưởng. Tuy nhiên, trường chưa có chế độ ăn riêng, phù hợp với lứa tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ.
  • TYT Trạm y tế chưa thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ và hổ trợ cho nhà trường thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ kịp thời, nhất là trong thời tiết giao mùa. Đồng thời chưa có kế hoạch cụ thể để hổ trợ và bồi dưỡng cho giáo viên dinh dưỡng các kiến thức, kỹ năng về chế độ dinh dưỡng, thực hiện vệ sinh ATTP một cách thường xuyên.
  • Từ đầu năm đến nay do tình hình dịch bệnh và bão lũ nên Trạm y tế và UBND Phường chưa giám sát kiểm tra bữa ăn bán trú tại trường thường xuyên. Chủ yếu là các buổi kiểm tra của trung tâm y tế và các đoàn liên ngành tại trường.
  • Hội phụ huynh và các phụ huynh không tham gia kiểm tra bữa ăn bán trú trường mầm non mà chỉ giao khoán cho các cô giáo và nhà trường trong việc chăm sóc con của mình. Hội phụ huynh do đặc thù công việc đều bận và đi làm xa nên từ đầu năm học đến nay chưa tổ chức kiểm tra việc thực hiện bếp ăn bán trú tại trường.

Kết quả giám sát được chia sẻ với các bên liên quan. Một số cam kết đã được đưa ra ngay tại Đối thoại:

  • Nhà trường sẽ làm thêm một bảng thông tin công khai thông tin và thực đơn bữa ăn bán trú đặt tại tầng 1 để nhiều phụ huynh tiện theo dõi.
  • Chính quyền địa phương sẽ kêu gọi các ban ngành đoàn thể và cộng đồng cùng chung tay có các hoạt động, công trình hổ trợ thiết thực cho bữa ăn bán trú tại trường mầm non Hoa Mai.
  • Trạm y tế phối hợp nhà trường thường xuyên tuyên truyền, tăng cường tập huấn và kiểm tra thường xuyên bếp ăn bán trú cho trẻ.
  • BCH phụ huynh và phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm tạo sức mạnh tổng thể của cả xã hội dành cho thế hệ tương lai của đất nước và giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 

MÔ HÌNH NHÓM CỘNG ĐỒNG GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI QUẢNG TRỊ

Trong giai đoạn từ tháng 3/2015 – 3/2018, với sự hỗ trợ của EU và Oxfam, Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) đã thực hiện dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước”. Sau 3 năm thực hiện, dự án đã đạt được những kết quả như một số chính sách liên quan đến công khai thông tin đã có phần cải thiện; chính quyền địa phương tại Hòa Bình và Quảng Trị đã mở rộng hơn các cơ chế cho sự tham gia giám sát của cộng đồng, và các thành viên nhóm cộng đồng đã trở thành nhân tố tích cực trong thúc đẩy người dân tham gia giám sát ngân sách. Trong giai đoạn từ tháng 4/2018 – 12/2020, Oxfam tiếp tục hỗ trợ BTAP nhân rộng các bài học thành công từ dự án nhằm tạo ra những tác ở quy mô rộng hơn.

Trong số các mô hình thực hành tốt, BTAP mong muốn duy trì và lan tỏa mô hình nhóm cộng đồng tham gia giám sát ngân sách nhà nước (NSNN), bởi sự tham gia của người dân là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo NSNN được chi tiêu một cách công bằng, hiệu quả.

 

Đăng ký thông tin