Loading...

Cuốn cẩm nang bỏ túi này sẽ giúp bạn đọc hiểu những kiến thức cơ bản về ngân sách nhà nước, sự công khai minh bạch ngân sách nhà nước và người dân trong việc quản lý Ngân sách nhà nước.

Cẩm nang bỏ túi về NSNN

Đăng ký thông tin