Loading...

Dựa trên những câu chuyện có thật trong khi thực hiện Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”, chúng tôi muốn mọi người hiểu hơn về những người dân ở các tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị. Dù gặp nhiều khó khăn trong công việc, gia đình, kiếm tiền nuôi con nhưng họ vẫn hăng hái tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước, hoạt động mà trước đây họ nghĩ không liên quan đên họ..

10 câu chuyện kết nối tạo đổi thay

Đăng ký thông tin