Loading...
Báo cáo MOBI 2018

Báo cáo MOBI 2018

MOBI 2018 là khảo sát dự trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách...

Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)

Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)

  Ngày 20-22/8/2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập phối hợp với Oxfam tại Việt...

Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018

Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương...

Ngày 30/7/2019, Hội thảo Công bố chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương...

Liên minh Khoáng sản báo cáo tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại Hà Giang

Liên minh Khoáng sản báo cáo tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông...

Trung tuần tháng 3 năm 2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Liên hiệp các...

Tập huấn “Xây dựng chiến dịch truyền thông trên MXH cho vận động chính sách”

Tập huấn “Xây dựng chiến dịch truyền thông trên MXH cho vận động...

Ngày 26 – 28/02/2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), thành viên Liên minh Khoáng...

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đối thoại với Vụ ngân sách Bộ Tài chính về Dự thảo NSNN 2019

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đối thoại với Vụ ngân sách Bộ...

Sáng 21/11/2018, Liên minh BTAP đã có buổi đối thoại với Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính...

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CẤP TÀI CHÍNH CHO TRẠM Y TẾ XÃ DỰA TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI QUẢNG TRỊ

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CẤP TÀI CHÍNH CHO TRẠM Y TẾ XÃ DỰA TRÊN KẾT...

Mô hình cấp tài chính dựa trên kết quả thực hiện (Result-based financing, viết tắt...

Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa Bình và Quảng Trị

Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa...

Đoàn khảo sát làm việc tại Quảng Trị Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công...

CUỘC THI “GÓC NHÌN CÔNG DÂN VỀ DỰ THẢO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019”

CUỘC THI “GÓC NHÌN CÔNG DÂN VỀ DỰ THẢO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ...

Cuộc thi “Góc nhìn công dân cho Dự thảo dự toán ngân sách nhà nước 2019” do...

Tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong giám sát Ngân sách Nhà nước”

Tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong giám...

Sáng 15/8/2018 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) đã tổ chức...

Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam: Việt Nam chưa có nhiều tiến bộ về công khai ngân sách

Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam: Việt Nam chưa có nhiều...

Hà Nội, 29/3/2018 –  Sau 10 năm thực hiện khảo sát xếp hạng minh bạch ngân sách...

Khi người dân hào hứng giám sát ngân sách và đầu tư công

Khi người dân hào hứng giám sát ngân sách và đầu tư công

Trong thời gian qua, các nhóm cộng đồng được thành lập tại Quảng Trị và Hòa Bình...

Đăng ký thông tin