Quốc hội nên “đóng cửa” hay “mở cửa” với báo chí?

Ngày 11/7, khi các phóng viên đến nghị trường mới biết chỉ được tham dự khoảng 5 phút đầu, sau đó thì chờ thông cáo báo chí.

Báo chí giúp hoạt động của Quốc hội công khai, minh bạch, gần dân hơn và giúp cử tri giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. 
Tuy nhiên, mới đây tại phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nhà báo khi đến nơi mới biết chỉ được tham dự khoảng 5 phút đầu, sau đó thì chờ thông cáo báo chí. Lý giải được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đưa ra là để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có thể trao đổi, phát biểu hết các vấn đề, phát biểu sâu, không ngại việc có thông tin thuộc diện bí mật “vô tình” được đề cập.
Xin lưu ý rằng Quốc hội phải công khai hoạt động của mình trước cử tri, quy định này được nêu rõ trong Điều 90 Luật Tổ chức Quốc hội 2014. 
Câu hỏi đặt ra là cử tri sẽ giám sát thế nào và Quốc hội sẽ chịu trách nhiệm trước cử tri bằng cách nào nếu cử tri không giám sát được?

Nguồn: http://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/quoc-hoi-nen-dong-cua-hay-mo-cua-voi-bao-chi-645968.vov