Loading...
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam

Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam

Vừa qua Trung tâm phát triển và Hội nhập (CDI), đại diện một số thành viên Liên...

Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019

Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số...

Ngày 1/7/2020, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp với Viện Nghiên cứu...

Giám sát đầu tư cộng đồng với công trình kênh mương thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn, tỉnh Hà Giang

Giám sát đầu tư cộng đồng với công trình kênh mương thôn Lũng...

Ngày 13-14/05/2020, Ban giám sát cộng đồng (GSCĐ) xã Minh Sơn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà...

Đối thoại giữa Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân tại hai xã Mậu Duệ và Minh Sơn (Hà Giang) về khai khoáng

Đối thoại giữa Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân tại hai...

Ngày 6 và 7/12/2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập phối hợp với Liên hiệp các...

Báo cáo MOBI 2018

Báo cáo MOBI 2018

MOBI 2018 là khảo sát dự trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách...

Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)

Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)

  Ngày 20-22/8/2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập phối hợp với Oxfam tại Việt...

Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018

Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương...

Ngày 30/7/2019, Hội thảo Công bố chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương...

Liên minh Khoáng sản báo cáo tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại Hà Giang

Liên minh Khoáng sản báo cáo tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông...

Trung tuần tháng 3 năm 2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Liên hiệp các...

Tập huấn “Xây dựng chiến dịch truyền thông trên MXH cho vận động chính sách”

Tập huấn “Xây dựng chiến dịch truyền thông trên MXH cho vận động...

Ngày 26 – 28/02/2019, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), thành viên Liên minh Khoáng...

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đối thoại với Vụ ngân sách Bộ Tài chính về Dự thảo NSNN 2019

Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đối thoại với Vụ ngân sách Bộ...

Sáng 21/11/2018, Liên minh BTAP đã có buổi đối thoại với Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính...

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CẤP TÀI CHÍNH CHO TRẠM Y TẾ XÃ DỰA TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI QUẢNG TRỊ

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CẤP TÀI CHÍNH CHO TRẠM Y TẾ XÃ DỰA TRÊN KẾT...

Mô hình cấp tài chính dựa trên kết quả thực hiện (Result-based financing, viết tắt...

Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa Bình và Quảng Trị

Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa...

Đoàn khảo sát làm việc tại Quảng Trị Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công...

Đăng ký thông tin