Loading...
Quỹ sáng kiến mang tên “Ngân sách thanh niên 2021” với chủ đề tập trung và xoay quanh hoạt động đánh giá góp ý dự thảo dự toán NSNN 2022 được dự đoán sẽ là một hoạt động giáo dục truyền thông đầy tính sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề quản trị tốt cũng như đẩy mạnh hơn tính chủ động của sinh viên trong những việc liên quan tới ngân sách nhà nước.
📌 Đề xuất Dự án của sinh viên sẽ được chấm điểm và lựa chọn dựa trên các tiêu chí khác nhau, từ tính hiệu quả, khả thi cho đến tính sáng tạo trong cách thực hiện của nhóm, trong đó mỗi nhóm sẽ có tối thiểu 3 người, hiện đang là sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.
💌 Quỹ sáng kiến thanh niên là cơ hội cho các bạn sinh viên được thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ để giáo dục và truyền thông sáng tạo về chủ đề Quản trị tốt và Dự thảo dự toán NSNN 2022.
Kỳ vọng rằng, với thực hành sáng kiến, các bạn sinh viên sẽ có thêm những hiểu biết và khuyến nghị cho BTC về Dự thảo dự toán NSNN 2022.
📍Thời gian thực hiện sáng kiến sẽ được bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11/2021 với thời hạn đăng ký đến 23h59’ ngày 30/5/2021.
Đăng ký thông tin