Loading...

Sáng 3.6/2021, Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)– 2 thành viên của Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) tổ chức Hội thảo công bố trực tuyến “Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh POBI 2020”.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp POBI được thực hiện và công bố.

Chỉ số Công khai ngân sách tỉnh POBI được áp dụng chu trình ngân sách 2020 của Việt Nam ở cấp tỉnh từ khâu Lập Ngân sách, Phê duyệt Ngân sách, Thực hiện Ngân sách và Quyết toán ngân sách theo Luật Ngân sách hiện hành của Việt Nam và thông lệ tốt của quốc tế về công khai, minh bạch ngân sách.

Tài liệu Hội thảo

  1. Thông cáo báo chí
  2. Báo cáo POBI 2020 và các bài trình bày
  3. Biểu đồ xếp hạng POBI 2020
Đăng ký thông tin