Loading...

Sáng ngày 16/6/2021, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) đồng tổ chức buổi Công bố trực tuyến Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2020.

Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số MOBI được thực hiện. MOBI 2020 đánh giá mức độ công khai ngân sách của 44 Bộ, cơ quan Trung ương, trong đó có 38 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 6 cơ quan, tổ chức Trung ương được NSNN hỗ trợ.

Buổi công bố có sự tham gia của các chuyên gia, khách mời:
– TS. Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
– TS. Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân sách, Ủy ban Tài chính Ngân sách, Văn phòng Quốc hội
– Bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý cấp cao Chương trình Quản trị tốt, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam
– TS. Ngô Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)
– PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Chuyên gia Tài chính công
– TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS)

 

Tài liệu buổi công bố:

  1. Thông tin dành cho báo chí
  2. Báo cáo MOBI 2020 và các bài trình bày
  3. Biểu đồ xếp hạng MOBI 2020
  4. Ảnh sự kiện

 

Đăng ký thông tin