Loading...

Cuốn sách này được viết để chia sẻ những câu chuyện về hành trình mà người dân xây dựng sự tự tin, nâng cao nhận thức và đạt được những thành quả chung trong giám sát ngân sách nhà nước. Cuốn sách này cũng kể về quá trình cơ quan chính quyền thay đổi quan điểm và mở rộng các cơ hội cho sự tham gia của người dân nhằm đạt được mục tiêu chung trong công tác quản trị nhà nước.

 

Giám sát ngân sách nhà nước: Câu chuyện của người dân

Đăng ký thông tin